Styrelsen

Styrelsen 2012 består av :


Ordförande Viktoria Andersson

Vice Ordförande: Gustav Persson

Kassör: Clary Jönsson

Sekreterare: Ida Söderberg

Ledamot:

Caroline Arvidsson

Anders Bengtsson (Webmaster)